Forum 2.0

3777 Werk in jou temperament


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

Hy het hierdie twaalf aangestel: Petrus, soos Hy Simon genoem het, Jakobus seun van Sebedeus, en Johannes die broer van Jakobus – vir hulle het Hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê “manne van die donder”. Mar 3:16-17 NAV

As ons meer doelgerig wil leef is dit nuttig om ons eie temperament te ken. Mense verskil mos maar – sommige is ekstroverte en ander introverte; sommige is emosioneel, terwyl ander weer gereserveerd is. Daar is die mens-mense en die taakgeöriënteerdes, die wat vrolik kyk wat die dag sal oplewer en die beplanners, met hulle dagboeke en doenlysies. Dan is daar nog die detailmense, die grootprentjie-mense, die kunstenaars, die denkers, die spanspelers en die leiers! Wie is jy? Dis belangrik om jouself te ken en te aanvaar. WEES jouself dan ook, sonder verskoning! Nogtans het elke temperament ook sy “groei-areas”, nie waar nie? Introverte moet léér om sosiaal te verkeer en ekstroverte moet léér om te luister. Almal moet kan beplan, doelwitte bereik en betyds opdaag! Wees sensitief vir die onbalanse in jou lewe – veral die wat jou werk of verhoudings nadelig raak. Diegene wat jou goed ken sal vir jou kan sê wat jou groei-areas is – as jy kans sien! Werk dan daaraan.

Heilige Gees, help my om myself te verstaan en om sinvol met my sterk en swak eienskappe te werk. Amen.

Vind meer balans in jou temperament!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –