Forum 2.0

3783 Vind jou ritme


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.” Luk 11:1 NAV

Ons smag na ‘n lewe wat in balans is. Ons wil nie net werk nie, maar ook ontspan, rus, groei! Ons wil in sinvolle en diepgaande verhoudings wees. Ons wil ook ons verhouding met God verdiep en nader aan Hom kom. Sal ons lewe volkome in balans kom? Nooit heeltemal nie, maar ons kan beslis meer intensioneel daarmee omgaan. Intensie vra egter dissipline. Onthou, ‘n gebalanseerde lewe is eerder die gevolg van dissipline as van toeval! Skep dus doelbewus ritmes van dit wat in jou lewe nodig is. Skeduleer vaste aande uit met jou eggenoot, drink maandeliks koffie met jou getroude kind, woon weekliks ‘n kunsklas by. Rig vir jou ‘n gebedstyd in, soggens of oor jou middagete – tien of vyftien minute is ‘n goeie begin. Verstaan jy? Ontwikkel ‘n roetine, kry ‘n ritme – herhaling gee die deurslag! Herhaling lei tot gewoontes en gewoontes lei tot ‘n lewenstyl. Jy sal diepte ontwikkel, verryk word! Jou lewe sal in balans kom.

Heilige Gees, help my om met intensie en dissipline ‘n lewe te ontwikkel wat vir MY goed is en vir U sal eer! Amen.

Ontwikkel God-erende gewoontes!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –