Forum 2.0

3784 Liggaam, siel en gees


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.  

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 1 Tess 5:23 NAV

Paulus bedoel om die totaliteit van ons menswees te omvat as hy die mens in hierdie vers as liggaam, siel en gees beskryf. Ons gebruik dus ook hierdie driedeling om die mens te verstaan. ‘n Hedendaagse verstaan van hierdie terme (die Bybel hanteer dit nie so tegnies nie) is dalk om te sê ons liggaam sluit ons siel in en ons siel sluit ons gees in. Sulke onderskeidings – bv. tussen siel en gees – is inderdaad vir ons nuttig, want dit help ons om die geestelike lewe reg te verstaan. Let op dat ons “geestelikheid” eintlik “psigo-geestelik” is – dit betrek ook “psigologiese” temas soos volwassenheid, selfbeeld, persepsies, emosies, motivering en vele meer. Die Bybel raak immers al hierdie temas aan, met ‘n wysheid wat duisende jaar oud is. Hoe gaan ons “volkome” toegewyd word aan God, en “geheel en al”, na gees EN siel EN liggaam, onberispelik wees as Hy weer kom? Ons sal hierdie terme van nader moet ondersoek!

Hemelse Vader, help my om met my hele menswees, met alles in my, volwasse te word en tot u eer te leef. Amen.

Bied jou liggaam, siel en gees aan Hom!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –