Forum 2.0

3793 Die paradys hierbinne


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het, daar laat woon. Gen 2:8 NAV

Voor die sonde gekom het, het die mens in harmonie in die paradys geleef. Daar was vrede tussen hom en sy medemens, sy Skepper en die natuur. Hy was vry, sonder vrees of skuld! Die sonde het egter alles vir ons verander: skuldig en angstig moet ons nou deur die dorings en dissels van ons lewens werk. Die Bybelse skeppingsverhaal vertel nie net vir ons van die geboorte van die mensdom nie, maar ook van die geboorte van elke mens. In die baarmoeder is daar geen vrees of spanning, geen tekortkoming nie. Net harmonie en vrede. Dan word ons uit hierdie “paradys” uitgedryf na ‘n wêreld van uitdagings en tekorte, waarin ons moet veg om te oorleef. Die punt is egter dat ons nog die paradys in ons dra, dat ons nog hunker na wat ons verloor het, dat ons graag wil terugkeer. Diep in ons hart weet ons nog wie ons wérklik is: geliefd, vreesloos, vry! Verlang jy ook daarna? Volg dan net die Here – Hy lei jou daarheen terug!

Dankie, Goeie Skepper, dat U ‘n volmaakte werk gedoen het. Dis óns wat fouteer het! Lei ons egter terug na u goeie en volmaakte wil vir ons. Amen.

Weet dat jy kan terugkeer!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –