Forum 2.0

3795 Die ego en die ekkigheid


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

…vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Gen 3:17b,19a OAV 

 Dit neem ‘n tyd vir ‘n baba om te besef dat hy sy eie mens is! Met die jare groei sy gevoel van sy unieke identiteit egter, soos hy meer verskille tussen hom en ander beleef en groei sy beheer oor die lewe, soos hy leer om homself te handhaaf. So ontwikkel die “ego” – die handelende “ek” en hoe ek daardie “ek” beleef. Daarsonder kan ons nie in die wêreld leef nie! Ons moet noodwendig beheer neem, onsself handhaaf teenoor ander, ‘n gesonde selfkonsep ontwikkel. Ons móét ‘n mate van ego-sterkte hê. Ja, dis goed en wel, maar ons reaksie op die wêreld is egter ook sondig. Ons pogings tot oorlewing en beheer word maklik beheersug, magsug, selfsug! Ons word liefdeloos en hard. Ons word “ekkig” – as alles later net oor mý gaan. Hierdie ekkigheid is iets waarmee ons almal te doen het – ons almal se versoeking – maar dit staan lynreg teenoor die lewe waartoe God ons roep: ‘n sagte lewe, nederig, liefdevol en diensbaar. Gee jouself vir só ‘n lewe!

Hemelse Vader, leer my om sterk te wees in die wêreld, maar sag teenoor ander. Leer my beheer te neem, maar ook onder U beheer te leef. Amen.

Wees bewus van jou ekkigheid!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –