Forum 2.0

3798 Ware self, ware lewe


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Efes 5:8-9 NAV

Ons geestelike groei behels om ons “vals self” te identifiseer en daarvan weg te groei. Die vals self is wat ons geword het onder die druk van die sonde en die wêreld – nie hoe ons gemaak is nie! Dan moet ons ons “ware self” – die mooi, beeld-van-God self, soos ons geskape is – herontdek en begin uitleef. Hoe lyk die ware self? Die ware self is nie ekkig of selfsugtig nie, dit vergeet homself en kan op ander fokus – die ware self  kan onvoorwaardelik liefhê. Die ware self leef oop, opreg, vry en onskuldig. Die ware self aanvaar dit wat IS, sonder om te verdraai of te ontken. Die ware self beleef oop en eerlike verhouding, aanvaarding en liefde, ook wat God betref. Trouens, die ware self voel hom één met God. Ja, DIT is soos ons ten diepste is – DIT is wat ons verloor het en DIT is waarheen die Here ons teruglei. Die beste voorbeeld van Een wat sy ware self uitgeleef het, was Jesus Christus!

Here, help my om weer te word wat ek ten diepste is, wat U gemaak het. Help my om my ware self te word – en in ‘n ware, egte lewe te groei! Amen.

Word jou ware self! 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –