Forum 2.0

3815 Versoekings is toetse


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan die wat Hom liefhet. Jak 1:12 NAV

Die woord vir versoekings en beproewings (“proewe” of “toetse”) is in die Bybel presies dieselfde woord. Die vertaler moet uit die konteks besluit wat die beste vertaling is. Hierdie feit help ons baie om versoekings beter te verstaan! Die moeilike tye in ons lewe – die “beproewings” – is dus ook versoektye. As ons daardie tye egter kan deurstaan, sê die Skrif, kry ons ‘n eienskap by, naamlik “beproefdheid”. Die Nuwe Vertaling noem dit “egtheid van geloof”. Dis ‘n goeie vertaling, want daardie Griekse woord verwys ook na die stempel van kwaliteit of egtheid wat op sekere items geplaas kan word. Dink byvoorbeeld aan die stempels op egte silwer, aan die waarmerk van ‘n notaris of die SABS-merk op huishoudelike produkte. Ja, as ons volhard déúr die beproewings of versoekings, as ons die toets slaag, word ons geloof daardeur versterk en bevestig. Ons moet ons versoekings dus só benader: as toetse. Ons kan óf slaag en aanbeweeg, óf druip en vassteek. Kom ons slaag en beweeg aan!

Hemelse Vader, help my om deur my versoekings sterker en sterker te word, nie swakker en swakker nie. Amen.

Slaag jou toetse!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –