3835 Towery en goëlery


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heelparty van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hand 19:18-19a NAV

Volgens Deuteronomium 18:10-12 bestaan die terrein van die Bose – die sogenaamde okkulte – uit alle waarsêery en fortuinvertellery, alle mediumisme en spiritisme, asook alle towery. Towery is pogings deur ‘n sangoma, toordokter of “Slams” om ‘n uitkoms te bewerk – goed of sleg – deur spreuke of rituele. Dit behels gewoonlik spreuke of vloeke, om brousels te drink of items om die nek te dra of op die erf te begrawe. Dikwels gaan dit gepaard met goëlery: bonatuurlike dinge wat in ‘n huis begin gebeur. Vlug, Christen, van hierdie dinge weg! Moenie tussen sogenaamde wit en swart magie onderskei nie – dit bly heksery, towery. Doen soos die eerste Christene in Handelinge: bely sulke dinge as sonde en breek radikaal daarmee. Selfs as jy in die verlede hiermee te doen gehad het, moet jy dit voor die Here bely. Laat Hy jou daarvan vrymaak en elke bose band verbreek!

Hemelse Vader, bewaar my van alles wat verkeerd is. Bevry my van elke band wat my mag bind, deurdat ek moontlik op die vyand se terrein oortree het. Amen.

Vermy alle towery radikaal!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –