Forum 2.0

3850 God is drie

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. 2 Kor 13:13 NAV

Volgens die Bybel is Jesus Christus één met die Vader. Hy is “God-met-ons”. Net so is die Heilige Gees ook God – wat in ons harte woon. Ons leer God dus ken as Vader, Seun en Heilige Gees. Dis ‘n moeilike konsep om te verstaan, maar die leer van die “Drie-eenheid” is die enigste manier om hierdie Bybelse gegewens te beskryf: één God, drie Persone. Die vroeë kerk het ‘n mooi term, nl. perichoresis, gebruik om die Drie-eenheid mee te verduidelik. Die woord beteken “rondom wentel” en beskryf die Vader, Seun en Gees wat elk ewig om die ander beweeg en na mekaar toe wys. Die Vader verheerlik nie Homself nie, maar verheerlik die Seun, terwyl die Seun weer van die Vader getuig. Die Gees, wat die Vader stuur, getuig van die Seun, en soek die eer van die Vader. Sien jy? Daar is geen eie eer in die Drie-eenheid nie, net volmaakte liefde vir mekaar. God IS liefde, ook in sy Drie-eenheid! Die Drie-eenheid leer ons hoe liefde werk.

Dankie, hemelse Vader, vir U liefde. Dankie, Here Jesus, vir die genade wat u kruis bewerk het. Dankie, Heilige Gees, dat U in ons harte woon! Amen.

Aanbid ‘n drie-enige God!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –