Forum 2.0

3852 God is soos ‘n Vader

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’” Joh 20:17b NAV 

Ons moet van God praat in metafore, in beelde. Daar is nie ‘n ander manier nie, want God is groter as wat ons verstand ooit kan verstaan. ‘n Simbool help ons om iets van Hom te begryp. God is soos ‘n Koning, ‘n Regter, ‘n Leëraanvoerder, ‘n Rots– al hierdie beelde vertel ons iets van Hom! Die beste beeld van God, egter, waarvoor Jesus ook die liefste was, is dat God soos ‘n Vader is. Dis eintlik meer as ‘n beeld, want God IS in elke opsig ook ‘n Vader! Wat doen ‘n vader? Wel, ‘n vader bring sy kinders voort. ‘n Vader beskerm sy kinders en voed hulle. Hy lei hulle tot by volwassenheid, hy help hulle om hul skeppingsdoel te vind en uit te leef. Hy bly dan op die agtergrond, altyd gereed om te ondersteun soos dit vir hulle die beste is. Presies só is God! Hy doen elkeen van hierdie dinge vir ons, maar net beter, want Hy’s die volmaakte Vader!

Dankie Here, dat U so ‘n wonderlike en volmaakte Vader is. U sorg vir my en lei my! By U is ek veilig. Amen.

Verstaan God as Vader!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –