Forum 2.0

3863 Skuldig en strafbaar

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Rom 6:23 NAV

Elke mens is sondig en daarom is elke mens ook skuldig voor God. Dis ‘n afgehandelde saak, want elke mens se sonde en skuld is reeds bewys. Die Bybel sê ‘n “skuldbrief” of skuldbewys is reeds aan elke mens uitgereik! Omdat elke mens skuldig is, is elke mens strafbaar en daardie straf, volgens die Bybel, is die dood. Dit dui eerstens op die FISIEKE dood– ons sterflikheid, met ander woorde. Pyn, lyding en dood is immers die gevolg van sonde. Dit dui egter ook op die GEESTELIKE dood, want sonde skei ons van God en van die sinvolle en oorvloedige lewe wat in Hom te vinde is. Sonder Hom dwaal ons doelloos voort – ‘n “doodsbestaan”. Dan dui dit ook op die EWIGE dood. Onthou, om totaal van God afgeskei te wees, genadeloos en alleen in ‘n sinlose bestaan, is wesenlik waaroor die hel gaan! Dan het die dood volkome oorgeneem in ons lewe. Hoe jammer, hoe tragies, maar dít is waar sonde ons bring.

Hemelse Vader, ek prys U dat U my nie verlore laat gaan het nie, maar my gered het. Ek dank U dat die ewige dood nie vir my wag nie, maar die ewige lewe. Amen!

Ontvang die lewe wat God bied!</em>

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –