Forum 2.0

3878 Die kruis as afbetaling

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Joh 19:30 NAV

Een manier om die kruis te verstaan is om dit as die betaling van skuld te sien. Voordat Jesus sterf, roep Hy uit: “dit is volbring”. Sy roeping en taak was afgehandel, beëindig. Die woord daar, tetelestai, beteken egter ook “betaal”. Trouens, dit word gesê dat dít die woord was wat in die antieke tyd onder ‘n afbetaalde rekening geskryf is: “ten volle betaal”. In die Bybel – veral in die Nuwe Testament – word sonde dikwels met geldelike skuld vergelyk. Ons sonde teen God bou ‘n skuld op wat ons nie kan betaal nie. Iemand moet ons genadig wees en ons skuld namens ons betaal – maar Iemand het! Aan die kruis het Jesus Christus ons skuld ten volle afgelos, die “skuldbrief” (of skuldbewys) teen ons skoongevee en is ons volkome vrygespreek. Nou het ek nie meer skuld teenoor God nie! Nou kan ek maar vrymoedig wees teenoor Hom! Onthou, die skuld wat betaal is, was my totale skuld: verlede, hede EN toekoms.

Dankie, Here Jesus, dat U my skuld afgelos het. Dankie dat ek nou vrymoedig kan wees teenoor die Vader – vrymoedig en diep, diep dankbaar! Amen.

Aanvaar dat jou skuld afgelos is!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –