Forum 2.0

3880 Die kruis as die middel

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. 1 Tim 2:5 NAV

Die kruis van Christus is die sentrale gebeurtenis van die hele geskiedenis. Dit staan in die middel van alles! Wat bedoel ons daarmee?

  • Die kruis staan tussen God en mens. Jesus, die God-mens, die Middelaar, het tussen God en ons kom staan. Op die kruis het Hy God se geregtigheid – die volle sondestraf – op Homself geneem, sodat die mens (wat dit aanvaar) God se volle liefde kan beleef.
  • Die kruis staan in die middel van die geskiedenis. Die hele Ou Testament was skadu’s en simbole wat vorentoe gewys en in die kruis vervul is: die besnydenis, die offerstelsel, die Sabbat, elke Joodse fees! Op die kruis het die ware Offerlam waarlik versoening gedoen, die ware Sabbatsrus ingelui. Na die kruis, in die Nuwe Bedeling, leef ons met die kruis se resultate: genade, vrymoedigheid, liefde, die Heilige Gees, die oorvloed van God!

Ja, die kruis beteken vir ons alles! Sonder die kruis kan ons die evangelie nie verstaan nie. Geen wonder dis die sentrale simbool van die Christendom nie!

Dankie, Here Jesus, vir die kruis van Golgota. Dankie dat dit my hele lewe verander! Amen.

Stel die kruis sentraal in jou lewe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –