Forum 2.0

3882 Die kruis en die versoening

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 2 Kor 5:18 NAV

Aan die kruis versoen Christus die mens met God. Liefde maak dat Hy eerder self die straf dra wat ons sou toekom – dat God se geregtigheid eerder Hóm tref, sodat God se liefde óns kan tref! Omdat ons egter sy volgelinge is, moet ons ook nou sulke liefde bewys. Natuurlik kan ons nie naastenby só liefhê soos Hy liefhet nie, maar ons kan op ons eie manier en in ons eie kontekste tog liefhê. Paulus sê óns is versoen en nou het ons ook die “bediening van versoening” ontvang. Sien dit as die twee dimensies van die kruis: mense word met God versoen (die opwaartse dimensie), maar daaruit word mense ook met mekaar versoen (die sywaartse dimensie). Die les is bloot dit: ek en jy word geroep om mense op God se versoening te wys, maar ook om onderling vrede te maak, om mense met mekaar te versoen, om verhoudings te herstel, om liefde te bewys – in ALLE omstandighede. Dis ALTYD waarvoor Christene werk!

Here Jesus, maak my soos U: ‘n vredemaker, ‘n versoener. Maak my die een wat God se liefde bewys, al is dit soms moeilik! Amen.

Wees ‘n vredemaker, ‘n versoener!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –