Forum 2.0

3911 Sy waardes is paradoksaal

Doen hierdie jaar 'n geestelike kursus! Ons kleurvolle kursusse is kort, kragtig en relevant. Kies uit tientalle temas! Vir meer inligting, kliek hier.

Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Mat 18:3 NAV

Jesus leef teenoorgesteld van die wêreld se verwagtings. In hulle oë is Hy nie ‘n groot leier nie, maar ‘n mislukte leier – ‘n swakkeling. Nogtans leef Jesus doelbewus soos Hy doen en Hy leer sy dissipels ook dieselfde. Hy sê hulle moet hul vyande liefhê, die ander wang draai, ‘n ekstra myl loop. Jesus maak paradoksale stellings soos dat leiers dienaars moet word, dat eerstes laaste sal wees, dat jy jou lewe moet verloor om dit te behou. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, maar wie nederig is sal verhoog word. Hy sê dat kinders die koninkryk beter verstaan as volwassenes en dat tollenaars en prostitute die Fariseërs in die verband vóór is. Dit het hom nie eintlik populêr gemaak nie! Jesus se waardes is letterlik teenoorgestel van die wêreld s’n! Ons moet duidelik verstaan dat dit nie Jésus se waardes is wat verkeerdom is nie, maar die wêreld s’n. Die wêreld se waardes is liefdeloos en hard, verkeerd. Jesus het dit kom regstel.

Here Jesus, U is reg en die hele wêreld is verkeerd! U boodskap is die pad na die ware lewe, na liefde en betekenis. Help my om in u spore te volg. Amen.

Leef Jesus se waardes!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –