3977 Op min ander plekke

6 Waarmee sal ek die HERE tegemoetgaan, my neerbuig voor die verhewe God? Sal ek Hom tegemoetgaan met brandoffers, met jaaroudkalwers? 8 Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is: Wat anders eis die HERE van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop? Miga 6:6,8 BDV

Die profeet Miga wil die volk terugbring tot die wese van hulle godsdiens. Hy sê God het nie noodwendig ‘n behae in offers nie. Nie eers as dit ‘n duisend ramme of strome olie is, of selfs jou eersgeborene nie! Wat vra God dan? Miga gee die antwoord in die volgende verse. Hy sê die “Verhewe God” – Elohe Marom, die “God in die hoogte” (God on high) – vra veral drie eenvoudige dinge: (1) om te doen wat reg is, (2) om troue liefde te bewys en (3) om nederig die pad saam met God te loop.

Op min ander plekke word God se verwagting so kort en kragtig saamgevat. Die reg en die liefde is die twee dinge wat God altyd vra, wat die Verhewene eis. Dis hoe ons teenoor mekaar móét leef! Om nederig met jou God die pad te stap, is weer ‘n mooi beskrywing van ‘n persoonlike verhouding met Hom. Skryf hierdie drie dinge neer – DIT is waarop dit aankom!

Elohe Marom, help my om die wesenlike dinge in plek te hê. Help my om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met U, my God. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –