Forum 2.0

3991 Die geheimenisvolle Naam

14 God sê toe vir Moses: "Ek Is Wie Ek Is." Hy sê toe ook: "So moet jy vir die Israeliete antwoord, 'Ek Is het my na julle gestuur.'" Eks 3:14 BDV

Uiteindelik – God se Eienaam, sy Noemnaam! Die name wat ons tot dusver bespreek het was veral woorde wat “God” of “Here” beteken. God se werklike persoonlike NAAM is iets anders – ‘n geheimenisvolle woord wat ons moeilik verstaan. God maak dit self bekend aan Moses, by die brandende bos. Presies wat Hy vir Moses gesê het, is ‘n geheim, want net die medeklinkers daarvan is neergeskryf: “JHWH”. Die Hebreeuse skrifstelsel het eers later klinkers gekry, maar teen daardie tyd het die Jode nie meer geweet hoe om die Naam uit te spreek nie. Ons dink dit moet wees Jahweh, maar daar is ander moontlikhede ook. Ook die betekenis is ‘n geheim.

Wat beteken hierdie misterie rondom God se Naam? Wel, die Naam Jahweh sê vir ons dat God veel gróter is, veel dieper, veel méér behels as wat ons ooit kan dink. Ons verstand kan Hom nie bevat nie en ons woorde kan Hom nie beskryf nie. Nogtans – hierdie geheime God is ONS God!

Geheimenisvolle God, ek is dankbaar dat my klein verstand U nie kan uitmaak nie, want dan sou U kleiner as my verstand gewees het. U is egter nie – U is groot en verhewe! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –