Forum 2.0

4017 Die berg van voorsiening

14 En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word. Gen. 22:14 OAV

Abraham moes sy seun op die berg Moria gaan offer. Daar voorsien Jahweh Jireh (“die HERE voorsien”) egter aan hom ‘n ram, wat hy in die plek van Isak kon offer. Dis betekenisvol dat die berg Moria dieselfde berg Sion is waarop die tempel later gebou is, waar die Jode ook vir eeue húlle offers gebring het. Dis ook reg by Golgota, waar God weer sý Offer vir ons gebring het, naamlik sy Seun. Ja, Moria is die “berg van die Here”, die berg van voorsiening.

Mag die Here vir jou voorsien in jou behoeftes! Onthou egter dat Abraham eers op die berg voorsiening beleef het, nie vooraf nie. Die tempel van God se teenwoordigheid was op die berg, nie in die laagte nie. In die Bybel is berge metafore vir gebed, vir ontmoetings met God. Laat jou krisis jou dus uitdryf om die Here te gaan soek. Kom eenkant, weg van alles, waar jy sy teenwoordigheid kan beleef. Deel jou hart met Hom. Beleef dan sy voorsiening!

Hemelse Vader, my behoefte is nie net na voorsiening nie, maar na U – nie iets van U af nie, maar U! Voorsien in my lewe, Jahweh Jireh, maar wees ook ‘n integrale deel van my lewe, elke dag. Amen!

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier.
Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier
© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1699359894?profile=RESIZE_710x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –