4116 ‘n Kind en ‘n Vader

5 Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem: Wonderbare Raadgewer, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Jes. 9:5 BDV

Reeds in die Ou Testament word na die Messias gekyk as ‘n “Seun”, ‘n “Kind”. Dis teenstrydig, nie waar nie? ‘n Blote kind wat ook die “Sterke God” is? ‘n Seun wat ook ‘n vader is – meer nog, die “Ewige Vader”? Dit beteken egter dat die Messias van geboorte af reeds geroep sal wees tot heerskappy, reeds gesalf om as Verlosser op te tree. Dit beteken veral, vir ons, dat die Seun en die Vader “een” sal wees, soos Jesus self gesê het.

Dit leer ons ook, weereens, om vir God te soek op onwaarskynlike plekke. Onthou, vir dertig jaar was die Messias ‘n skrynwerker in ‘n klein dorpie. Vir dertig jaar het Hy opdragte aanvaar van kliënte, ‘n prys vasgestel, hout-items geproduseer en betaling ontvang. Elke dag het bestaan uit werk, die familie, die gemeenskapslewe. Kyk maar om jou: God werk op die nederigste plekke, in die eenvoudigste mense – selfs by kinders. Leef met ‘n diep bewussyn van God se teenwoordigheid, oral om jou – Hy IS daar!

Hemelse Vader, dankie dat U oral is en oral werksaam is. Help my om U te herken, om U werk te onderskei en om gepas met U saam te werk. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com


1585512135?profile=RESIZE_710x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –