4140 Beleef dit self

Die hoëpriester sê toe vir Hom: “Ek besweer jou by die lewende God dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is." 64 Jesus antwoord hom: "U het dit gesê." Mat. 26: 63b-64a BDV

Jesus was huiwerig om Homself die Messias te noem, veral aan die begin. Hy verbied byvoorbeeld sy dissipels aanvanklik om dit te verkondig. Later het Hy dit hier en daar laat blyk. Die rede is eenvoudig dat dit sy bediening te vroeg sou beëindig, want die Joodse gesag sou dit onmiddellik onderdruk. Jesus wou eerder hê dat sy dade daarvan getuig. Toe Johannes die Doper Hom vra of Hy die Een is wat moes kom, sê Hy: “Kyk, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig”. Eers op sy laaste dag, toe die hoëpriester Hom laat sweer of Hy die Christus is of nie, het Hy ingestem. Daarop is Hy summier aan Godslastering skuldig bevind en ter dood veroordeel.

Die punt is dit: geen teoretiese argument kan mense werklik oortuig dat Jesus die Messias is nie. Jy moet dit vir jouself sien. Jy moet Hom self ontmoet en beleef. Eers dan kan jy besluit. Besluit om Jesus self te volg. Waag dit, voluit en radikaal! Dan sal jy WEET.

Jesus Christus, ek kies weer om u volgeling te wees. U is ‘n wonderlike Meester, vol van genade en waarheid. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2019 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1585512135?profile=RESIZE_710x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –