Sy was verloof aan Josef, ‘n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” Lukas spel dit uit dat Maria ‘n maagd was en hy bedoel dit letterlik – sy het nog geen gemeenskap met ‘n man gehad nie. Waarom is dit belangrik? Wel, natuurlik dat daar nie twyfel mag wees oor Jesus se herkoms nie. As sy nie ‘n maagd was nie, was Jesus bloot Josef (of iemand anders) se seun. Die meisie deur wie God hierdie werk wou doen, MOES ‘n maagd wees. Maar sê haar maagdelikheid nie iets van ‘n mooi en rein lewe nie? Sekerlik, maar die Bybel beklemtoon nie enige verdienste wat Maria gehad het nie. Dis nie op prestasie dat sy gekies is om Jesus in die wêreld te bring nie. Was sy reiner of vromer as ander jong meisies? Nee, sy was ‘n gewone meisie! Sy was ‘n maagd soos hulle was – maagdelikheid was ‘n baie sterk waarde! Die misterie van die maagd Maria is dat sy bloot uit genade gekies is. Jy het ook niks by God verdien nie – al dink jy dalk jy het! Wat God doen in jou lewe, is uit Sy liefde en genade. Kan jy daarmee saamstem? Dankie Here, vir u liefde en vergiffenis en genade in my lewe. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –