In die sesde maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ‘n maagd in Nasaret, ‘n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, ‘n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” In Nasaret 2000 jaar gelede het hulle hul huisies uit die berg gekap. Jy kan steeds sien hoe eenvoudig Maria-hulle se huisie was (volgens oorlewering): ‘n blote grot in die rotswand. Maria-hulle was arm, baie arm! Maar toe sy weer sien, staan ‘n engel in haar kamer. In my (vrugbare) verbeelding sien ek sommer hoe die goddelike lig van hom uitstraal en daardie grot vul. Verbeel jou ook sommer hoe die hemelse saal gelyk het vanwaar Gabriël gestuur is. ‘n Kontras, nie waar nie? Maar dis presies hoe God werk. Die betekenis van die engel in die grot is dat niemand te laag is, te eenvoudig of te ellendig om God te mag ontmoet nie – om Hom te beleef, om saam met die Almagtige sy lewe te leef nie. Ook nie ek nie! En ook nie jy nie. God is meer as gewillig om jou te ontmoet – waar jy ook al is in jou lewe, watter gemors jy ook al beleef. Is jy? Here, ek wil my lewe met u leef! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –