4/1565 Lukas 1:28-30 God noem jou naam

Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Maria, ‘n gewone eerbare Joodse meisie is stomgeslaan en verbyster oor die verskyning van ‘n engel in haar kamer. Hy groet haar by die naam in Aramees (in Latyn is dit: “Ave, Maria”) en sê drie dinge: • Die Here is by jou – hierdie ou profetiese begroeting kondig af dat iets groots aan die gebeur is; • Die Here bewys genade aan jou – jy het dit nie verdien nie, maar is uitgekies vir ‘n spesiale lewe en ‘n spesiale taak; • Moenie bang wees nie – herstel van jou skrik en aanvaar nou wat God vir jou sê met moed en geloof. Luister nou goed: ook jy moet die stem van die engel hoor; ja, sy teenwoordigheid in jou kamer aanvoel. Hy fluister jou naam, en sy boodskap is dit: “Jy is deur God begenadig en uitgekies vir ‘n taak – jou lewenstaak. God is by jou en help jou daarmee.” Hoor jy dit? Aanvaar nou dat God jou roep vir ‘n besondere lewe! Here, ek wil ook weet wat U spesifieke plan vir my lewe is! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –