Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Ek wil vandag net een saak in hierdie teks onderstreep, wat ek beleef as belangrik vir jou, en vir hierdie tyd waarin ons leef: MOENIE BANG WEES NIE. Gabriël kom uit die hemel uit met hierdie woorde en rig dit aan Maria persoonlik, op haar naam. Hoekom? Want sy is gekies vir ‘n besondere lewe, en baie hartseer en pyn sal nog op haar weg kom. Daarom moet sy altyd kan terugdink aan daardie nag waarin die engel vir haar gesê het: “Moenie bang wees nie. God is by jou. God gee jou genade.” Ek en jy is, net soos Maria, gekies vir ‘n besondere en unieke lewe. ‘n Lewe wat ook sy mate van pyn en hartseer en bekommernis sal inhou. Ja, verseker. Dalk is jy op hierdie stadium van die jaar bekommerd? Hoor dan die woord van die Here: moenie bang wees nie! Jy is geroep tot jou besondere en unieke lewe. As jy maar net met God die pad wil stap het jy niks om te vrees nie. Dus: hou op om te bekommer! Onthou: faith is the ability not to panic! Leef met sterker geloof. Here, ek vertrou U al is ek bang. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –