Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” Gabriël staan een nag in Maria se kamer en bring die ongelooflikste boodskap. Alles wat hier staan is verbysterend. Sy hoor sy gaan ‘n seun hê en ook wat sy naam gaan wees [die gewone Joodse naam “Joshua”] en sy hoor hy gaan ook God se Seun wees. In feitlik dieselfde taal as Jesaja se voorspelling bevestig Gabriël dat die Messias se koms op hande is, en dat Hy deur haar gebore gaan word. Deur haar! Al die taal is die profetiese Messias-taal. Daar is geen misverstand nie. Geen wonder Maria was stomgeslaan nie. Maar hier is die les: glo maar wat God sê, al kan jou verstand dit nie verstaan nie. Elke woord het net so gebeur. Jesus regeer vandag nog, 2000 jaar later, as die Koning van die konings, met ‘n groter Ryk en met meer volgelinge as enige koning wat ooit bestaan het. Glo maar gerus. Glo alles wat God sê. Here, ek kan U nie altyd verstaan nie, maar ek kan U altyd glo. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –