Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God.” Maria kan nie verstaan hoe sy ‘n kind gaan baar nie. Dis asof sy die deel mis oor die pa. Met wie moet sy trou sodat al hierdie dinge kan gebeur? Met Josef? Sy dink in doodgewone, logiese terme. Maar Gabriël het ‘n ander benadering. God gaan iets doen op ‘n buitengewone, onmoontlike manier! Hy verwys terug na Genesis 1 en sê eenvoudig die Heilige Gees sal oor jou sweef (letterlik jou “oorskadu”) en jou bevrug agter laat met iets goddeliks. Ekskuus? Ons weet mos deesdae hoe werk bevrugting, en dat iemand die ander helfte van die DNA moet lewer! Moenie dink dat hulle in die ou tyd so dom was dat hulle gedink het vroue kan ook sonder ‘n man “sommer net” bevrug raak nie. Nee, hulle het goed geweet dis onmooontlik! Luister mooi: Is dit vir God ‘n probleem om DNA te maak? Wie het dan DNA in die eerste plek gemaak? Nee wat, moenie bekommerd wees oor wat “moontlik” en “onmoontlik” is nie – vir God is die “onmoontlike” nogal maklik. Ook in jou lewe. Here, ek weet dat U alles kan doen – ja, ook in my lewe! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –