Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot! Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Ek sien dat Elisabet ‘n wonderlike kind van die Here was. Sy het baie na aan Hom geleef. Onthou, sy was kinderloos – ‘n baie groot probleem vir hulle! Hulle het baie daaroor gebid, lees ons, maar nogtans het sy en Sagaria die Here getrou gedien. Toe het sy in haar latere lewe swanger geword met Johannes die Doper, Jesus se neef (Elisabet was Maria se tante). Toe Elisabet swanger word het sy haar uit die openbare oog onttrek vir vyf maande, o.a. om tyd met God deur te bring. Dis toe dat Maria daar aankom. Elisabet het nie iets van haar geweet nie, maar toe Maria by die deur inkom het haar eie kleintjie in haar skoot beweeg en het die Heilige Gees ‘n definitiewe sekerheid in haar kom lê: Maria is swanger met die Messias! Dis toe dat sy die bg. woorde sê. Maria het drie maande daar gebly. Vir die vroue sê ek die volgende: wees soos Elisabet! Leef met God. Bly glo, bly vertrou, bly bid, leef na aan Hom, wees vervul met die Gees, hoor Sy stem, seën mense, spreek ‘n goddelike woord, mentor iemand. Wil jy? Here, ek wil ook naby aan U leef! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –