En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my Verlosser, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het...” Maria glo die boodskap en aanvaar wat God gaan doen. Die besef daarvan laat haar ‘n lied skryf – wat vandag bekend staan as die Magnificat. Dit word nog steeds gesing (ongelukkig nie so baie in ons kerke nie). Onthou, Lukas het Maria persoonlik geken, volgens oorlewering, en Maria het al die inligting oor Jesus se geboorte vir hom persoonlik vertel, volgens haar herinnering. Hierdie spesifieke woorde moes sy dalk neergeskryf het en ons kan glo dat sy dit daar tydens haar verbly by Elisabet gekomponeer het. Maria se hele gemoedstemming het verander en sy juig nou, sy sing! Sy besef dat die Almagtige Hom na haar neergebuig het en haar op ‘n besondere wyse aangeraak het. Sy weet dat sy in die middel van ‘n wonderwerk staan, en dat sy dit nie verdien nie. Sy ervaar genade, genade, genade! En jy? Jy ervaar ook goddelike genade, weet jy? God se onverdiende goedheid en genade is oor jou – as jy dit net kon sien, kon glo, kon beleef! Ek dink jy moet vandag daarop reageer. Skryf ‘n lied vir God – of as jy nie kan nie: sing ‘n lied! Here, ek besef U goedheid oor my en ek sing van blydskap! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –