In daardie tyd het keiser Augustus ‘n bevel uitgevaardig dat ‘n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. God se plan kom onkeerbaar in werking. Lukas begin hierdie deel met die magtigste man in die Romeinse Ryk naamlik Augustus Caesar. Hy verwys ook na Sirenius, ‘n baie belangrike amptenaar wat oor verskeie plaaslike konings en prokurators aangestel was. Hy moet waarskynlik die keiser se opdrag effekteer. ‘n Sensus word gereël in die provinsie waarvan Judea ‘n klein deeltjie was. Dit verplig Josef om Maria te neem en na Betlehem te gaan. As dit nie daarvoor was nie, sou die ou profesie oor Betlehem in Judea nie vervul gewees het nie! Sonder dat hy dit weet, speel die keiser in God se hand, so ook Sirenius en elke ander persoon in hierdie drama. Ook in my en jou lewe gebeur dinge nie sommer nie. Ons is of uitgelewer aan die absolute willekeur en toeval, of aan ‘n liefdevolle God wat ons weë bepaal – en ek verkies om die lg. te glo! Wat gebeur in jou lewe? In watter seisoen is jy? Wie is die karakters wat tans saam met jou op die verhoog is? Is dit toeval? Ek dink nie so nie. Here, dankie dat U in my lewe is en vir my sorg. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –