Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Maria is saam met Josef in Betlehem. Dalk het sy gehoop om in Nasaret terug te wees vir die geboorte – sy sou sekerlik haar ma en tantes en die dorp se vroedvroue by haar wou hê. Dalk het die tyd haar ingehaal. In elk geval, sy skenk geboorte aan haar seun Jesus daar in Betlehem... in die Bybel ook bekend as God se Seun Jesus! Ja, die wonder is dat God Homself 100% gee in daardie baba, dat Jesus volkome mens en volkome God is. Die Jesus van Nasaret wat grootword, skoolgaan en begin werk is ook Jesus die Christus, die Gesalfde wat met genade en waarheid praat, mense genees en dan aan die kruis sy lewe prysgee. Goddelik vaderloos kom Hy in die wêreld in, en goddelik gaan Hy met sy opstanding na die Vader terug. Nee, ons verstaan dit nie, maar ons weet in ons hart: in daardie krip in Betlehem het ons met God te doen. Iets heiligs het gebeur. Ons voel dit in ons hart – ons gees weet dit! Voel jy dit ook diep in jou? Here Jesus, ek erken dat U God is en ek buig voor U. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –