Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ‘n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Volgens goeie kommentators was daar buite Betlehem (soos by ander stede) ‘n stilhouplek ingerig waar reisigers hulle diere kon vasmaak en self skuiling kon vind vir die nag. Dit (‘n sg. khan of caravanserai) was waarskynlik oorvol a.g.v. die sensus en Josef-hulle moes by hul diere in die stalle bly. Daar skenk Maria geboorte – dalk met die hulp van ‘n paar vroue van die omgewing wat geroep kon word. Sy lê haar kindjie sommer in die krip. Dit is die grootste ironie ooit dat die Koning van die konings en die Here van die here so in die wêreld moes inkom, maar dit leer ons die belangrikste les, en dit is dit: Jesus skaar Hom by diegene buite die stad, by die armes en die wat met min sekuriteit hul weg deur die lewe maak. By hulle verwerping en onsekerheid sluit Hy aan, by hulle behoefte en afhanklikheid vind Hy aanklank. Luther het gesê: “As jy God soek, gaan kyk in die stal”. WAAR IS JY? Here, ek buig voor U, die Koning in die krip. Maak my ook soos U! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –