Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en is deur die Gees na die woestyn gelei. Jesus se bediening begin op ‘n hoogtepunt. Hy laat Hom doop deur Johannes en Hy hoor die Vader se stem: “Jy is My geliefde Seun, oor jou verheug ek My”. Hy sien die Heilige Gees soos ‘n duif op Hom neerdaal en ervaar Sy volheid. Kan jy jou ‘n groter eenheid, ‘n wonderliker geestelike moment indink as daardie Vader-Seun-Heilige Gees oomblik? Ek kan nie! Maar dinge sou vinnig verander. Die Gees lei Hom woestyn toe en na enkele dae beleef hy die vreeslike honger, die gedurige dors en die versengende hitte. Die Judese woestyn is langs die plek waar Johannes gedoop het en is inderdaad ‘n totale lewelose en Godverlate plek. Die ergste is die aanslag van die Bose op Hom, en later is dit net Jesus en die Satan saam in daardie woestyn. Onthou: dis soos die geestelike lewe is. Ons wil hê dit moet altyd net wonderlik wees, ons wil altyd na aan die Here voel! Nee. Meeste van die tyd is dit maar so gemiddeld op en af. Ja, soms is dit wonderlik na aan God en soms is dit doodeenvoudig sleg. Dit is alles deel van die normale geestelike lewe. Moenie jou verhouding met God meet aan jou gevoelens nie. Here, wees met my in my op en my af. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –