4/1583 Lukas 4:1-2 Die goeie ou woestyn

Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af terugekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei, waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is. Jesus bevind Homself in die Judese woestyn, waar jy sommer maklik van die dors kan omkom. Selfs vandag nog verdwaal mense daar – onlangs moes ‘n bus vol skoolkinders, wat verkeerd gery het, daaruit gered word. Jesus is honger en dors en moeg en warm. Hy het te kampe met die aanslae van die vyand. Maar die Heilige Gees het besluit die woestyn is vir Hom nodig. Dit het Hom by voorbaat sterk gemaak vir die bediening wat voorlê. Die woestyn sal Hom hard maak, en weerstandig teen al die ander versoekings wat ook nog voorlê. Dit sal Hom help om sy roeping uit te sorteer en te verstaan wat God van Hom vra. So het ek en jy ook die woestyn nodig in ons lewe. Glo my, die Heilige Gees laat dinge in jou lewe toe, seisoene van stryd selfs. Dis pynlik, maar daarsonder sou jy nie gegroei het, of meer vrug gedra het nie. En DIT is belangriker as jou gerief. Of myne! Here, die woestyn-seisoen is nie lekker nie, maar ek vertrou U daarvoor. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –