4/1584 Lukas 4:3-4 Wie is jy?

Die duiwel sê toe vir Hom: “As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.” Maar Jesus antwoord hom: “’n Mens leef nie net van brood nie.” Die eerste versoeking gaan nie net oor brood nie. Dit blyk dat Jesus geworstel het met sy identiteit en wat dit beteken, want die duiwel sê: “As U die Seun van God is….” Dis of hy wil twyfel saai, bewyse vra. Persoonlik glo ek dat Jesus grootgeword het met ‘n groeiende besef dat Hy ‘n besondere roeping het, totdat Hy besef het dat Hy inderdaad God se Gesalfde is. Dalk het Hy hier in die woestyn by die punt gekom dat Hy weet dat God Hom nou uitstuur, maar Hy het ook besef wat dit gaan kos. Om vir die Jode te sê dat Hy die Seun van God is, sou op totale verwerping neerkom, selfs die dood. Dink maar net wat gebeur met die wat vandag sê dat hulle Christus is! Maar Jesus wen die stryd oor sy identiteit – want Hy onthou die Vader se stem: “Jy is my geliefde Seun”. Ons les is dit: Moenie na ander stemme luister as dit gaan oor WIE jy is nie! Baie stemme wil vir jou sê wie jy is. Luister wat sê God van jou… sy geliefde seun, sy geliefde dogter. Here, dankie dat ek is wie U sê ek is! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –