4/1586 Lukas 4:3-4 Wees eerder uniek

Die duiwel sê toe vir Hom: “As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.” Maar Jesus antwoord hom: “’n Mens leef nie net van brood nie.” Ons moet onthou dat Jesus se versoekings ook ons versoekings is. Dit gaan oor basiese dinge, dinge waarmee ons ook sukkel. Jesus is tot die dood toe honger. Die die vyand versoek Hom dus met kos. Uit Jesus se antwoord, dat ‘n mens ook moet leef van God se Woord, kom ons agter dat dit nie net oor brood gaan nie. Jesus sien die materiële en geestelike in perspektief. Ons probleem is dat ons feitlik net vir die materiële leef. Dit gaan vir ons maar grootliks oor geld en goed en besittings: “wat jy kry, wat jy ry en waar jy bly.” En onthou, dit is nie soseer sekuriteit wat ons soek nie, dit is die status en aansien wat besittings meebring. Daarom sukkel ons so om tussen begeertes en behoeftes te onderskei. Nee, ons moet hê wat ander het, wat populêr is, wat geadverteer word, ens. Ons sukkel om teen die stroom te swem, en ‘n egte en unieke lewe te leef. Die gevolg is ‘n middelmatige lewe, gekonformeer aan die wêreld om ons. Hoe jammer. Kyk verder as dit, en sien die Here raak! Here, ek bely dat U my sekuriteit is, en die sin van my lewe. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –