Forum 2.0

4/1599 Lukas 4:17-19 Vorm en krag

Die boek van die profeet Jesaja is vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: “Die Gees van die Here is op my, omdat Hy My gesalf het…” Op die Sabbat was daar sewe voorlesings in die sinagoge. Eers het ‘n priester gelees, dan ‘n Leviet en dan vyf mans van die gemeente. Jesus kry ook ‘n beurt. Die boekrol van Jesaja word plegtig deur die amptenaar uit die kas (of “ark”) teen die agterste muur gehaal en aangegee. Jesus rol die boekrol aan om die plek te vind waar Hy wil lees – dan kry Hy die deel wat Hy soek. Waarskynlik was dit die voorgeskrewe deel van die leesrooster. “Die Gees van die Here is op My...” Jesus lees Jesaja se woorde, maar Hy bedoel dit op Homself. Met gesag en met krag gee Hy aan hulle sy roepingsteks. Wat ek wil onderstreep is dit: Jesus staan in sy godsdienstradisie, maar Hy vul dit met sy ware betekenis, met nuwe krag. Hy herstel die geloof waarmee Hy grootgeword het tot dit wat dit moes wees. Kom ons doen dieselfde! Dit gaan NIE oor vormlike ritualistiese tradisie wat sy inhoud verloor het nie. Dit gaan wel oor vorme wat gevul is met ‘n lewende verhouding met God. Here, ek wil nie net godsdiens hê nie – ek wil U hê in my lewe. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –