Forum 2.0

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Jesus glo aan ‘n beginsel wat behels dat God ons sal hanteer na die mate waarin ons ander mense hanteer. Dis vir Jesus ‘n algemene en aanvaarbare beginsel en Hy pas dit dikwels toe. Ek noem dit die “wet van ekwivalensie”. As ons liefde gee, sal ons liefde ontvang; as ons vergewe, sal ons vergewe word; as ons vryspreek, sal ons vrygespreek word, as ons seën sal ons ook geseën word. Kortom: as ons gee, sal ons ontvang. Jesus spel dit inderdaad in hierdie vers uit, maar let op die verrassende uitbreiding: “Gee en vir julle sal gegee word: ‘n (1) goeie maat, (2) ingestamp, (3) geskud en (4) propvol, sal (5) hulle in julle hande gee”. Dit wat ons aan mense doen word deur God vergroot, geïntensifiseer, vermenigvuldig! Onthou nou, dis God se beginsel om toe te pas – Hy doen dit soos Hy wil. Die Here wil net hê jy moet gee, liefhê, vergewe en seën. Dis al. Dan kan jy Hom vertrou vir die res. Is dit nie die wonderlikste belofte, die sinvolste lewensfilosofie nie? Maak dit jou lewenswyse! Here, leer my om liefde en goedheid te leef! Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –