Vir ons is ‘n Seun gebore, vir ons is ‘n Seun gegee. Ons leef in ‘n wêreld en ‘n land van slegte nuus – ‘n ekonomiese ressessie het baie mense van inkomste, werk en sekuriteit ontneem. Polities voel mense gemarginaliseerd en ontmagtig. Daar is gerugte van meer belastings en minder dienste. Misdaad in ons land is buite beheer en laat baie mense in vrees leef. Waardes en geloof het so verander dat mense nie meer weet wat is reg of waar nie. Dit lei tot stres, angs en depressie. Ek het self al by tye besluit om nie langer die koerant te lees of die nuus te kyk nie! Voel jy ook somtyds so? Moenie moedeloos wees nie! Dit is in hierdie deurmekaar wêreld, ja jou deurmekaar wêreld waarin Jesus kom instap. God gee vir ons ‘n Seun, en al ons hoop is hierdie Advent-tyd op daardie kind gevestig. Kan ek dit sterker stel? AL ons hoop, ons ENIGSTE hoop, is in Hom. Luister: as God deur Jesus saam met jou kom leef – waarom dan nog bang wees? Hy is daar, Hy is reg by jou. Skep moed, vriend! God kom om jou te help. Dankie Here, dat U in my lewe inkom. Amen.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –