4186 Geen beter Voorspraak

1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie, en wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die Regverdige, as Parakleet by die Vader. 1 Joh. 2:1 BDV

Johannes noem Jesus hier ons “Parakleet’, ‘n woord wat dui op iemand wat namens ons praat. In Bybelse tye het die term gewoonlik na een van die volgende verwys:

  • Parakletos was die algemene woord vir die persoon wat ‘n aangeklaagde in die hof moes verdedig – ‘n advokaat. So tree Christus ook vir ons in by die Hemelse Regter. As die duiwel ons aankla, wys Jesus die vryspraak wat in sy bloed geteken is!
  • ‘n Parakletos was ook ‘n tussenganger of beskermheer. Om in die ou tyd vooruit te kom, was dit belangrik om ‘n weldoener te hê, ‘n patron. Iemand moes vir jou ‘n woord doen en aan die regte mense bekend stel. So een sou vir jou deure kon oopmaak en as mentor optree. Waar is daar ‘n kragtiger beskermer as Christus, wat vir jou guns bewerk by die Almagtige?

Praat met Jesus oor jou planne. Vertel Hom van jou drome en ideale. Laat Hy jou lei en adviseer. Daar is geen beter Voorspraak, geen beter Raadgewer nie!

Dankie, Hemelse Voorspraak, dat U namens my optree. Dankie dat U my saak by die Vader bepleit. My saak is in goeie hande! Ek vertrou U volkome om te doen wat vir my reg is. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_710x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –