4216 Die gemeenskap van die Gees

13 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. 2 Kor. 13:13 BDV

As ons oor die Drie-eenheid dink, moet ons dit nie oordink nie. Dis werklik bo ons begrip! Ons weet egter dat daar net een God is, nie drie gode nie. Waar God werk, hetsy as Vader, Seun of Heilige Gees, werk Hy altyd saam. God werk altyd “trinitaries”. Paulus beklemtoon byvoorbeeld hier die liefde van die Vader, die genade van Christus en die gemeenskap van die Gees, maar dit gaan steeds oor een God.

Wat is hierdie “gemeenskap” (koinonia) van die Gees (en van God) waarna Paulus verwys? Wel, hierdie Geesgemeenskap vind eerstens God-tot-God plaas. Dis die ewige, onderlinge eenheid wat God as Drie-eenheid beleef. Dit vind tweedens God-tot-mens plaas. Die Heilige Gees trek ons in ‘n intieme verhouding met die Here in – dis sy hele doel! Derdens is dit die liefdesgemeenskap wat Hy mens-tot-mens bewerk, deur sy vrug van liefde, geduld, vriendelikheid, ensovoorts in ons harte. Kom ons stel dit so: vir die Heilige Gees gaan alles oor gemeenskap, alles oor verhouding, alles oor liefde!

Hemelse Vader, dankie dat U altyd gemeenskap skep, deur u Gees. Dankie vir die gemeenskap wat die Gees tussen my en U skep, en tussen my en ander. Maak ons waarlik ‘n gemeenskap, ‘n community, van liefde! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –