4218 Die Gees maak jou moedig

34 Die Gees van die HERE het van Gideon besit geneem; hy het op die ramshoring geblaas, en die familie van Abiëser is opgeroep om hom te volg. Rig. 6:34 BDV

Die rol van die Heilige Gees in die Ou Testament was dikwels om ywer op te wek, om moed te bewerk. Gideon het eers geglo dat hy te onbelangrik en onbekwaam is om oorlog teen die Midianiete te voer. Sy geloof is egter gebou deur kleiner tekens en oorwinnings, soos om Baäl se altaar af te breek. Toe hy besef dat God werklik by hom is, het die Heilige Gees hom oorweldig, en het hy almal wat hy ken opgeroep tot oorlog en het die wonders gebeur.

Die Heilige Gees werk steeds so! Moenie vandag moedeloos wees nie. Die Gees sal jou die krag gee vir die volgende, klein stap. Daarna sal Hy jou help om iets groter aan te pak. Laat die Gees jou dan vervul en bekragtig vir iets werklik groot, naamlik om in jou lewensroeping in te tree. Onthou, jou lewensroeping lê in die rigting van jou gawes. DIT is waar die Gees maklik deur jou vloei. O, die Here het sulke groot drome vir jou!

Hemelse Vader, wys my, deur u Heilige Gees, wat my lewensroeping is. Wat moet ek doen, en wat moet ek VIR U doen? Gee my dan krag, deur u Heilige Gees, om dit doelgerig aan te pak. In Jesus’ Naam! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –