4220 Die Gees en jou leierskap

9 Josua, die seun van Nun, was vervul met 'n gees van wysheid, omdat Moses sy hande op hom gelê het. Die Israeliete het na hom geluister, soos die HERE Moses beveel het. Deut. 34:9 BDV

In die Ou Testament het die Heilige Gees wysheid en rigting verskaf aan konings en leiers. Ons lees byvoorbeeld hoe Moses, sy sewentig medeleiers, Josua, die rigters en konings soos Dawid met die Gees vervul is ten einde te kan lei. Dít is wat hulle goeie en goddelike leiers gemaak het!

Wat is leierskap? Leierskap is die vermoë om mense na ‘n spesifieke doelwit te kan saamneem. Leierskap is gefokusde invloed, met die oog op ‘n gewenste uitkoms. Onthou, almal het invloed oor iemand, daarom oefen almal leierskap uit. Ook jy is ‘n leier, in jou eie kring. God roep jou egter om ‘n beter leier te word, ‘n goeie leier! Wees dus meer gefokus in jou benadering teenoor mense. Besef dat jou woorde en dade beduidende invloed op hulle uitoefen. Lei mense baie meer doelbewus na die plek toe wat God vir hulle in gedagte het. Ja, wees ‘n groot leier, ‘n goddelike leier! Die Heilige Gees sal jou daarvoor bekragtig.

Hemelse Vader, dankie vir die wysheid en leiding van u Heilige Gees. Help my om sy inspraak te onderskei, sy wysheid te verinnerlik en sy doelwitte te verstaan, sodat ek ‘n goeie leier kan wees, tot ú eer. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –