4260 Oop vir sy leiding

6 Hulle het deur Frigië en die landstreek Galasië gereis omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. 7 Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hand. 16:6-7 BDV

Paulus en sy span was op ‘n sendingreis, maar gaan net waar die Heilige Gees – ook genoem die “Gees van Jesus” – hulle lei. Ons sien byvoorbeeld hoe hulle by verskeie areas verbygaan en uiteindelik in Macedonië eindig. Miskien het omstandighede, slegte nuus of ‘n innerlike oortuiging  hulle verhoed. Paulus het in die verband ook ‘n droom gehad. In elk geval, hulle neem dit alles in geloof as goddelike leiding en werk dienooreenkomstig.

Waar is Jesus op die oomblik? Jesus is op die troon, by die Vader. Wat doen Hy daar? Jesus doen wat konings doen: Hy regeer. Hy bestuur sy kerk, onder andere. Hy werk deur sy Gees om mense hierheen of daarheen te roep, om gelowiges in sy wil in te lei, om ongelowiges nader te trek. Dis wat die Heilige Gees ook in ons eie lewens doen. Hy wek ons en lei ons, Hy roep ons en stuur ons: om te doen, te werk, te gaan. Wees vandag oop vir sy leiding!

Hemelse Vader, laat U koninkryk kom, in my lewe en deur my lewe. Here Jesus, gebruik my in u diens, deur u Gees. Heilige Gees, lei my vandag. Maak my innerlike sintuie oop sodat ek u stem kan hoor, u tekens kan onderskei. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

1627575301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –