4293 Die lamp van God

5 Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. En voor die troon het sewe vuurfakkels gebrand – die sewe Geeste van God. Openb. 4:5 BDV

‘n Verdere beeld vir die Heilige Gees is die van lig. Hier sien ons die Gees wat voor God se troon brand soos sewe fakkels. Dis ‘n toespeling op die “Menora” – die sewe-armige kandelaar in die tempel. Die goue Menora – 1.6 meter hoog – het lig verskaf in die semi-donkerte van die heiligdom, waar die priesters hulle werk gedoen het. Die middelste lamp, wat altyd gebrand het, is genoem die ner Elohim, die “lamp van God”.

Onthou, sonder die Heilige Gees kan ons niks van God weet of vir Hom doen nie. God openbaar Homself in die natuur, in Christus en in sy Woord, maar ons kan dit eers herken as die Gees dit vir ons uitwys. Die Gees is die Lig wat God sigbaar maak, wat ons Sy wil laat verstaan, wat ons wys wat om te doen. Elders sê die Woord: “In u lig sien ek die lig.” Is dinge donker? Voel God ver? Bly sy Woord geslote? Bid vir die verligting van die Heilige Gees!

Hemelse Vader, lei my vandag. Verlig my verstand deur u Gees. Hoe moet ek in hierdie omstandighede reageer? Wat is u wil? Wat sal wys wees, wat sal U eer? Skyn u lig, Here! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

7780500859?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –