4296 Die Wolk van Heerlikheid

5 Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê: "Dit is my geliefde Seun, oor wie Ek My verheug. Luister na Hom." Mat. 17:5 BDV

Die Heilige Gees word ook in verband gebring met die Joodse woord, Shekina, wat op God se “teenwoordigheid” of “verblyf” dui. Die Jode sê dat mense God nie werklik kan sien nie, maar dat hulle wel sy verskyning – sy Shekina – kan gewaarword. Daardie verskyning is dikwels in die vorm van ‘n wolk: dink byvoorbeeld aan die wolk op die berg Sinaï, in die tempel, hier by Jesus se verheerliking, asook by sy hemelvaart en wederkoms. Ons sou byvoorbeeld kon sê dat God in hierdie vers teenwoordig is in die Vader se stem, in Jesus, sy “geliefde Seun” en in die Heilige Gees as die wolk wat hulle oorskadu.

Mag jy die Heilige Gees se voelbare Teenwoordigheid beleef wanneer jy dit die nodigste het! Mag Hy jou oorskadu, soos Hy eens vir Maria oorskadu het toe Hy in haar ‘n wonder gedoen het. Onthou egter om onder die Wolk te blý, soos die Israeliete in die woestyn. Ja, blý in sy teenwoordigheid, dan bly sy Teenwoordigheid in jou.

Hemelvader, dankie vir bergtop-ervarings met U. Dankie vir die Wolk van Heerlikheid oor my. Help my om nie u wil en teenwoordigheid en beskerming te verlaat nie. Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

7848269671?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –