4298 Hy verkondig vrede

16 Nadat Jesus gedoop is, het Hy dadelik uit die water opgestaan. Meteens het die hemele vir Hom oopgegaan en Hy het die Gees van God soos 'n duif op Hom sien neerdaal. 17 En meteens het 'n stem uit die hemele gesê: "Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug." Mat. 3:16-17 BDV

Nog ‘n beeld van die Heilige Gees in die Bybel is die van ‘n duif. By sy doop sien Jesus hoe die Gees “soos ‘n duif” op Hom neerdaal. Dalk het ‘n duif letterlik op Jesus se skouer kom sit of dalk het Hy iets bonatuurlik beleef. Daarby was daar die Vader se stem, wat sy identiteit as “geliefde” en as “Seun” kom bevestig het. Die beeld van ‘n duif kom dikwels in die Skrif voor. Een betekenis daarvan is die van vrede en rus. Toe Noag, byvoorbeeld, ná die vloed ‘n duif uitstuur en dit met ‘n olyftakkie terugkom, het hy geweet dat God se oordeel oor die mens verby was.

Dit is presies wat die Heilige Gees ook in óns lewens doen! Hy bevestig dat ons kinders van God is, dat ons geliefdes is, vergeefdes, versoendes. Hy verkondig in ons harte dat daar vrede met God gekom het. Hy verbind ons aan Abba, ons Vader. Laat die Gees vandag weer daardie vrede in jou hart vestig!

Here Jesus, dankie vir die versoening wat U vir ons gedoen het. Dankie dat dit vir ons vrede met God inhou, vrede wat die verstand te bowe gaan. Heilige Gees, bevestig vandag weer in my hart dat God my liefhet, dat ek vir ewig sy kind is. Vestig sý vrede in my! Amen.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, NAAM BO ALLE NAME, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

7864900093?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –