4337 Wy ‘n sabbatdag

8 Herdenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 9 Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, 10 maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die HERE jou God. Eks. 20:8-10a BDV

Alhoewel ons nie die Sabbat hou soos Jode dit doen nie – ‘n besluit wat die kerk reeds in die Nuwe Testament geneem het – is dit vir ons absoluut voordelig om ‘n weeklikse sabbatdag te heilig en te hou. Jesus het immers gesê die Sabbat is vir óns gemaak, nie óns vir die Sabbat nie. Kyk hoe mooi vier die Jode hulle Sabbat:

Kort voor sononder, Vrydagaand, word twee sabbatskerse aangesteek deur die vrou van die huis. Sy wuif die kerslig simbolies nader en sê dan die Hebreeuse gebed. Dan word twee liedere gesing, Shalom Aleichem ("Vrede vir jou") en een wat die vrou se werk prys. Dan word die brood en wyn geseën en deel die gesin 'n feesmaal. Die Saterdag word gewy aan rus, die sinagoge en die familielewe. Teen die aand, wanneer drie sterre sigbaar is, word die Sabbat gegroet met ‘n seëngebed. Hoe mooi!

Kom ons skakel ook in op die sabbatsritme! Wy ‘n sabbatdag, byvoorbeeld op ‘n Sondag. Doen dit soos die Here jou lei.

Goeie God, help my om ritmes in my lewe te ontwikkel wat aan U prominensie gee – daaglikse ritmes en weeklikse ritmes. Help my om af te sien van die geraas, gejaag en gemaal, sodat ek meer van U kan beleef. Ek sien uit na ‘n dag in die week van rus en herstel, Here, ‘n dag vir God en my gesin, sodat ek die nuwe week met krag kan aandurf. Help my om in ‘n sabbatsritme te kom! Amen.

BEDINK VANDAG: Ek wy vir my ‘n sabbatdag.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8138715264?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –