4343 Wat begeer ek?

17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie - enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Eks. 20:17 BDV

God se wet gaan nie net oor dade nie, maar oor motiewe en gesindheid – oor die hart. God se wet is eintlik dat ons hart reg moet wees, opreg voor mense en voor Hom. Dan sal ons dade ook reg wees! Die tiende gebod gaan dus dieper as net dade. Dit vra ‘n ondersoek na my motiewe. Wat begeer ek? Begeer ek wat ander het? Begeer ek dinge slegs vir myself? Sulke begeertes kan maak dat ek die hele wet verbreek.

Let op, die wet verbied nie begeertes as sulks nie. Om begeertes te hê is normaal en natuurlik. Die vraag is wát ek begeer. Begeer ek ook goeie dinge vir my naaste – ‘n huis, ‘n vrou, besittings? Begeer ek wat die Here begeer? Begeer ek sý wil in my lewe? Begeer ek om sy koninkryk eerste te stel, sodat al die bogenoemde vir my bygevoeg kan word? Wil ek my eerstens in Hóm verlustig? Want dan sal ek die begeerte van my hart ontvang!

Vader, ondersoek my hart deur u Heilige Gees. Ken my gesindheid en motiewe, my gedagtes. Wys vir my as daar begeertes is wat U nie behaag nie. Maak my hart opreg, op U gerig, sodat my begeertes en wil met U begeerte en wil ooreenkom. Help my om die koninkryk van God eerste te stel! Ek vertrou U met al my begeertes en al my behoeftes. Amen.

BEDINK VANDAG: Wat begeer ek ten diepste?

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8174622271?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –