4345 Stook die vuur

Die brandoffer moet dwarsdeur die nag tot die volgende oggend op die vuurmaakplek op die altaar bly. Die altaar se vuur moet in die vuurmaakplek op die altaar aan die brand gehou word. Lev. 6:9b BDV

Die Here stel vir Israel verskeie soorte offers in. Brandoffers, byvoorbeeld, is daagliks in die tempel geoffer, oggend en aand, op ‘n offervuur wat altyd brandend gehou moes word. Op dié manier is konstant versoening gedoen vir die volk se sonde. Vir ons het al hierdie offers vooruit gewys na die kruis. Die kruis van Jesus was die enigste werklike offer wat versoening tussen God en mens bewerk het, finaal en volkome, vir ewig. Die diere-offers was daarvan net simbole. Na die kruis het die offerstelsel dus verval.

Ja, Jesus Christus het ‘n stroom van genade geopen wat ons steeds red en dra. Dis alles SY werk: HY red ons, nooit onsself nie. ONS werk is om Hom, die Redder, en sy redding in geloof te aanvaar. Dan moet ons sorg dat die vuur brandend bly. Ons moet gehoorsaam bly, ons moet in Hóm bly, sodat ons vrug kan dra; ons moet in gemeenskap bly met ander Christene. Ons moet geestelik groei, met ander woorde. Stook die vuur weer op!

Genadige God, dankie vir die redding wat daar in Jesus Christus is. Help my vandag om Hom, die Redder, met groot geloof te volg, met ‘n opregte hart, gewillig en gehoorsaam. Ontbrand in my hart, Here, deur die Heilige Gees, ‘n groot vuur vir U – groter as ooit vantevore! Amen.

BEDINK VANDAG: Hou my brandend!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8194929881?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –