4346 Onderskei wat rein is

Dit is 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslag geld, 10 met die oog daarop om te kan onderskei tussen wat heilig is en nie heilig nie, en tussen wat onrein en rein is. Lev. 10:9b-10 BDV

In ‘n opdrag wat die Here hier aan die priesters gee, sê Hy dat hulle streng onderskeid moet tref tussen heilig en onheilig. Die Ou Testament het ‘n hele sisteem gehad wat hierdie dinge uitmekaar moes hou. Alle items of mense was óf rein óf onrein, terwyl rein dinge verder onderskei is tussen heilig (gewy aan God) of gewoon. As jy onrein was, kon jy nie tot God nader nie.

Volgens die Nuwe Testament is ons reeds in Jesus Christus aan God gewy, is ons “heiliges”, rein verklaar deur Hom. Nou moet ons egter so leef! Ons moet steeds onderskei wat vir ons rein en opbouend is, en wat onrein en nadelig is. Onreinheid dra steeds oor deur kontak, soos in die Ou Testament. Let dus op die plekke waar jy kom, die mense met wie jy deel, die dinge wat jy sien en doen. Aan die ander kant: heiligheid dra ook oor deur kontak – kontak met die Heilige! Ja, spandeer eerder tyd in die heiligdom.

Heilige God, dankie dat U my heilig maak, nie ek self nie. Ek kan nie! Ek géé my egter vir U heiligmaking, Here, ek bied my liggaam aan as ‘n offer, ek wil saamwerk met u werk in my. Wys my wat in my lewe – of in my hart – nie rein is nie, en help my om dit uit my lewe te weer. Amen.

BEDINK VANDAG: Wat is rein in my lewe, wat is onrein?

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com8204378695?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –